Sumar

O prezentare generală a modului în care FoundationOne CDx® poate ajuta medicii în alegerea celor mai adecvate terapii sau pentru includerea pacienților lor în studii clinice, conducând la optimizarea rezultatelor clinice.
Opțiuni de tratament

FoundationOne CDx® poate constitui un ghid pentru medici în stabilirea celei mai potrivite terapii pentru pacienții lor

FoundationOne CDx® a fost utilizat pentru realizarea profilului genomic a peste 150.000 de pacienți,1 mulți dintre aceștia fiind depistați cu cel puțin o modificare relevantă din punct de vedere clinic (~90% din pacienți).2–4 Numeroase studii au arătat că utilizând biomarkerii pentru terapiile țintite la pacienții la care s-au identificat astfel de modificări, au fost obținute rezultate clinice considerabil îmbunătățite, comparativ cu o abordare nespecifică.5–7

Există o recunoaștere din ce în ce mai mare a faptului că realizarea unui profil reprezintă o strategie eficientă care facilitează depistarea atât a mutațiilor frecvente, cât și a celor rare de la nivelul tumorilor, astfel încât să poată fi identificate opțiuni terapeutice ţintite, în funcţie de prezenţa anumitor biomarkeri.8-10 Realizarea unui profil molecular extins, cum este cel obţinut prin intermediul FoundationOne CDx®, poate identifica modificările de la nivelul tuturor genelor conductoare enumerate și recomandate pentru analiză de către Rețeaua Națională completă a centrelor oncologice din Statele Unite ale Americii (National Comprehensive Cancer Network, NCCN).8 De exemplu, s-a descoperit că 71% din modificările genomice identificate în probele prelevate de la pacienți cu cancer pulmonar fără celule mici (non-small lung cancer, NSCLC) al căror profil a fost realizat prin utilizarea FoundationOne CDx®, includeau o modificare a cel puțin uneia (1) dintre aceste gene conductoare.11

Aceste modificări ar putea rămâne altfel nedetectate și prin urmare, scanarea moleculară extinsă a profilului genomic este în prezent recomandată de ghidurile NCCN pentru diagnosticarea și tratamentul NSCLC.8

“NCCN recomandă ferm realizarea unui profil molecular mai extins (cunoscută și ca medicină de înaltă precizie) pentru identificarea mutațiilor rare la nivelul genelor conductoare pentru a garanta faptul că pacienții beneficiază de cel mai adecvat tratament” 2017

Ghidurile NCCN cu privire la NSCLC, versiunea 9, 2017.8
Rezultate îmbunătățite

Strategiile terapeutice orientate de biomarkeri au fost asociate cu rezultate clinice îmbunătățite

În cadrul mai multor meta-analize, terapiile orientate de către biomarkeri au demonstrat rate de răspuns (RR), de supraviețuire fără progresia bolii (SFPB) și de supraviețuire generală (SG) considerabil îmbunătățite comparativ cu o abordare nebazată pe biomarkeri.5–7 S-a constatat faptul că utilizarea unei strategii antineoplazice personalizate, ghidată de prezenţa anumitor biomarkeri, constituie un factor predictiv independent pentru rezultatele îmbunătățite și pentru numărul mai redus de decese de cauză toxică, comparativ cu o abordare uzuală, nepersonalizată.5
Modificări genomice relevante

FoundationOne CDx® poate detecta modificările relevante sub aspect clinic

Realizarea profilului genomic cu ajutorul FoundationOne CDx® poate identifica mai multe posibilități de tratament pentru pacienți, prin evidențierea modificărilor relevante din tumorile acestora. Aplicând o tehnologie de ultimă generaţie, de secvenţiere a genomului pe bază de captare hibridă (next generation sequencing, NGS), metoda de realizare a profilului genomic utilizată de FoundationOne CDx® analizează exoni (regiunile de codificare ale ADN-ului) pentru un număr de 324 gene asociate afecțiunilor oncologice, ceea ce înseamnă că pot fi identificate chiar și modificările rare.9,12

 

În cadrul unui studiu asupra a 31 de pacienți diagnosticați cu adenocarcinom pulmonar s-a dovedit că metoda FoundationOne CDx® de realizare a profilului genomic creează premisele unei strategii terapeutice mai complexe și mai eficace, în comparaţie cu metodele de testare de alt tip decât NGS. Studiul a relevat faptul că modificările genomice la nivelul cărora se poate acționa, puteau fi detectate la 65% dintre pacienții care fuseseră considerați anterior ca neprezentând modificări genomice susceptibile de terapie ţintită pe baza tehnologiei anterioare de testare non-NGS.10

Această modalitate optimizată de detecţie a fost confirmată în cadrul unui studiu la 5.605 pacienți suferind de cancer mamar avansat sau metastatic care au fost examinați prin utilizarea FoundationOne CDx® pentru o evaluare a frecvenței modificărilor la nivelul genei ERBB2 asociate cu neoplasmul mamar. S-a constatat că 12,5% dintre pacienți (698/5.605) prezentau modificări la nivelul genei ERBB2, 1,8% dintre pacienți prezentând un tip de modificare care ar fi fost nedetectabilă pe baza metodelor de testare standard.13

Majoritatea modificărilor identificate cu ajutorul FoundationOne® pot fi abordate fie cu terapii aprobate, fie cu unele în fază de cercetare

În cadrul unei analize restrospective derulată la 439 pacienți cărora li s-a realizat profilul tumoral cu ajutorul FoundationOne CDx®, s-a identificat cel puțin 1 modificare la care exista potențial de a se acționa, pentru cazul fiecărui pacient (90%; 393/439). Raportat la totalitatea pacienţilor cărora li s-a realizat profilul genomic, au fost identificate, în medie, 3 modificări (interval 0-16) la fiecare pacient, o medie de 2 dintre acestea fiind susceptibile de a fi tratate printr-o terapie aprobată sau o terapie în fază de cercetare. Dintre acești pacienți, 59% (257/439) se aflau în stadiu metastatic, iar în 70% (307/439) dintre cazuri, modificarea putea fi gestionată printr-o terapie aprobată sau în fază de cercetare cu indicaţie pentru tipul respectiv de tumoră (20%; 89/439) și/sau pentru un alt tip de tumoră (67%; 296/439). Pentru toți pacienții cu ≥1 modificare, există o terapie experimentală disponibilă în cadrul studiilor clinice (90%; 393/439).4
FoundationOne CDx® poate identifica modificări genomice relevante clinic în cazul pacienților cu forme de cancer a căror origine primară este necunoscută

În prezent, opțiunile terapeutice aprobate pentru tratamentul formelor de cancer cu localizare primară necunoscută (CUP) sunt limitate și în general, răspunsul pacienților care se prezintă pentru chimioterapie ca tratament pentru CUP este unul foarte slab. Pentru a identifica modificările potențial relevante sub aspect clinic, s-a realizat profilul genomic unui număr de 200 de pacienți cu diagnostic de CUP prin utilizarea FoundationOne CDx®. O proporţie de 85% dintre pacienți (169/200) au prezentat cel puțin 1 modificare relevantă clinic care putea facilita deciziile terapeutice. În plus, acest studiu a identificat 26 de modificări genomice asociate cu terapiile ţintite aprobate pentru utilizare la pacienți cu un tip cunoscut de tumoră primară.14
Suport pentru luarea decizillor

Realizarea profilului cu ajutorul FoundationOne CDx® poate avea impact asupra luării deciziilor clinice

 

Mai multe studii au evidenţiat că realizarea profilului genomic cu ajutorul FoundationOne CDx® facilitează luarea deciziilor clinice și managementul afecțiunilor specifice ale pacienților.15–17

CANCER MAMAR
Un studiu prospectiv asupra cancerului mamar avansat a demonstrat că la 41% dintre pacienți (34/83) s-a recomandat o schimbare a tratamentului pe baza rezultatelor profilului genomic al acestora.15
CANCER PULMONAR
Un studiu retrospectiv la 101 pacienți cu diagnostic de carcinom pulmonar în stadiu avansat a demonstrat că peste 44% (34/77) dintre pacienții al căror profil s-a realizat prin utilizarea FoundationOne CDx®, au beneficiat de o schimbare de tratament după realizarea profilului16
FORME RARE DE CANCER
În cadrul unui studiu clinic prospectiv la 100 de pacienți cu diverse forme rare sau eronat diagnosticate de cancer, 92 au fost supuși realizării profilului genomic cu ajutorul FoundationOne CDx®. La o proporţie de 95% dintre acești pacienți (87/92) s-a recomandat o acțiune clinică sau participarea la un studiu clinic17
Dovezi clinice

Dovezi din cadrul studiilor clinice care susțin realizarea profilului genomic prin utilizarea FoundationOne CDx®

În prezent sunt derulate activităţi de evaluare clinică a impactului pe care îl pot avea tehnicile de realizare a profilului genomic asupra vieții pacienților. S-a dovedit că realizarea profilului genomic, cum este cea oferită de FoundationOne CDx®, îmbunătățeşte rezultatele prin acționarea asupra modificărilor relevante clinic identificate, comparativ cu abordările nepersonalizate și cu terapii care nu acționează țintit.5,15–17

Abordarea personalizată a FoundationOne CDx® oferă pacienților mai multe opțiuni de tratament, având potențialul de a îmbunătăți rezultatele clinice comparativ cu o abordare nepersonalizată
Un studiu în care s-a utilizat metoda FoundationOne CDx® de realizare a profilului genomic la 339 pacienți cu diverse forme de cancer, a concluzionat că 93,5% prezentau cel puțin o modificare asupra căreia exista posibilitatea de a se acționa (317/339). Prin calcularea scorurilor de corespondenţă pe baza numărului de medicamente corespunzătoare și a modificărilor genomice pentru cazul fiecărui pacient, s-a stabilit că un scor de corespondenţă mai mare era asociat cu o frecvență mai mare a stabilității afecțiunii (22% vs. 9%; p=0,024), cu un interval de timp mai lung până la eşecul tratamentului (HR=0,52; p=0,0003) și cu o durată mai lungă a supravieţuirii (HR=0,65, p=0,05), comparativ cu un scor de corespondenţă mai mic. Sunt necesare studii suplimentare cu privire la implicațiile clinice ale acestor date.18
Terapiile ţintite identificate cu ajutorul FoundationOne CDx® pot determina îmbunătăţirea supravieţuirii fără progresia bolii comparativ cu terapiile neţintite

În cadrul unui studiu retrospectiv la 347 pacienți cu tumori solide în stadiu avansat, al căror profil tumoral fusese realizat prin utilizarea FoundationOne®, pacienții cărora li s-a administrat ulterior terapie ţintită, au înregistrat rate de răspuns (RR) și de supraviețuire fără progresia bolii (SFPB) considerabil mai mari comparativ cu cei care nu au beneficiat de terapie ţintită.19

Aceste constatări sunt coroborate de alte studii care au comparat impactul terapiilor ţintite identificate cu ajutorul FoundationOne CDx® asupra unei game ample de tipuri de cancer:
Carcinom pulmonar avansat
Un studiu privind carcinomul pulmonar în stadiu avansat a relevat faptul că, în rândul celor 44,2% (34/77) de pacienți care au beneficiat de o modificare a strategiei terapeutice pe baza rezultatelor profilurilor genomice realizate cu ajutorul FoundationOne CDx®, RR generală la noile medicamente utilizate a fost de peste 51,5% (1 pacient a fost exclus de la calcularea RR generale).16
Cancer mamar metastatic
Realizarea profilului cu ajutorul FoundationOne CDx® pentru 44 de pacienți cu neoplasm mamar metastatic a relevat faptul că 23 de pacienți prezentau o modificare relevantă clinic și ulterior, 35% dintre acești pacienți au obţinut un beneficiu clinic ca urmare a terapiei ţintite iniţiate.20
Cancer gastrointestinal avansat
La 13,7% (13/95) dintre pacienții cu diagnostic de cancer gastrointestinal avansat al căror profil a fost realizat prin metoda FoundationOne CDx®, s-a utilizat o terapie ţintită, ceea ce a generat beneficii clinice pentru mai mult de 50% (7/13) dintre pacienții respectivi.21
Forme de cancer ginecologic
Rezultatele profilurilor realizate cu ajutorul FoundationOne CDx® pentru 64 de pacienți cu forme rare sau refractare de cancer ginecologic au relevat că 25 dintre acești pacienți au primit ulterior o terapie specifică pe baza rezultatelor profilurilor genomice FoundationOne CDx®. O proporţie de 64% (16/25) dintre acești pacienți au prezentat răspuns la tratament, boală stabilă sau au obţinut alte beneficii clinice.3

Aceste studii arată potențialul realizării extinse a profilului genomic al tipurilor solide de tumori, însă se depun în continuare numeroase eforturi pentru validarea suplimentară a acestor date. Noile studii și analizele suplimentare ale datelor existente ne vor permite să optimizăm permanent beneficiile clinice ale selectării terapiilor pe baza rezultatelor profilului genomic.
Referințe
 1. Genomeweb. Foundation Medicine Q3 revenues up 45 percent. Disponibilă la adresa: https://www.genomeweb.com/molecular-diagnostics/foundation-medicine-q3-revenues-45-percent [accesată în noiembrie 2017].
 2. Blumenthal DT et al. J Neurooncol 2016; 1:211–219.
 3. Rodriguez-Rodriguez L et al. Gynecol Oncol 2016; 141:2–9.
 4. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2015; 14:1488–1494.
 5. Schwaederle M et al. J Clin Oncol 2015; 33:3817–3825.
 6. Schwaederle M et al. JAMA Oncol 2016; 2:1452–1459.
 7. Jardim DL et al. J Natl Cancer Inst 2015; 107:e253.
 8. Orientările Rețelei Naționale Comprehensive de Cancer (NCCN) NSCLC, versiunea 9, 2017.
 9. Frampton GM et al. Nat Biotechnol 2013; 31:1023–1031.
 10. Drilon A et al. Clin Cancer Res 2015; 16:3631–3639.
 11. Suh J H et al. The Oncologist 2016; 21:684–691.
 12. Informații tehnice referitoare la FoundationOne CDx®.
 13. Ross JS et al. Cancer 2016; 17:2654–2662.
 14. Ross JS et al. JAMA Oncol 2015; 1:40–49.
 15. Reinbolt RE et al. J Clin Oncol 2016; 34 (și materiale suplimentare).
 16. Rozenblum AB et al. J Thorac Oncol 2017; 2:258–268 (și materiale suplimentare).
 17. Hirshfield KM et al. The Oncologist 2016; 21:1315–1325.
 18. Wheler JJ et al. Cancer Res 2016; 76:3690–3701.
 19. Schwaederle M et al. Mol Cancer Ther 2016; 15:743–752.
 20. Yuan Y et al. Oncotarget 2017; 8:26414–26423.
 21. Dhir M et al. Cancer Med 2017; 1:195–206.