Termeni şi condiţii

Roche recomandă tuturor celor care vizitează paginile de Internet ale Roche să nu recurgă la automedicație și le atrage insistent atenția să țină seama de faptul că produsele Roche sunt specializate, putând fi recomandate de către medic și administrate sub supraveghere medicală calificată.

Desi Roche face eforturi mari pentru a include informații precise și actualizate, nu ne angajăm și nu garantăm, expres sau implicit, acuratețea sau caracterul complet al informațiilor prezentate pe acest site Internet și nu ne asumăm răspunderea ce decurge din folosirea site-ului sau a oricărui site asociat cu acesta. Roche nu își asumă nicio răspundere privind actualizarea acestuia. Atât Roche, cât niciuna din părțile implicate în crearea, producția sau distribuirea acestui site Internet sau a oricărui site asociat nu sunt răspunzătoare pentru eventuale daune directe, incidentale, subsecvente, indirecte sau punitive ce decurg din accesarea, folosirea sau incapacitatea folosirii de către dvs. a acestui site Internet ori a oricărui site asociat, sau din orice eroare ori omisiune în conținutul acestora.

Legăturile către pagini Internet ale unei terțe părți sunt doar pentru facilitarea accesului. Nu exprimăm nicio opinie cu privire la conținutul paginilor oricărui alt site și în mod expres negăm orice răspundere a noastră cu privire la informațiile cuprinse în astfel de site-uri sau privitor la folosirea acestora.

Site-ul Internet al Roche și informația conținută, ca și referirile la aceasta sunt numai în scop informativ. Orice reproducere, retransmitere sau altă folosire este strict interzisă fără acordul expres al Roche România. Cererile pentru aprobarea reproducerii informațiilor conținute în acest site Internet trebuie adresate la romania.info@roche.com